Algemene Voorwaarden

De webshop van Black Velvet wordt beheerd door Cindy Van den Balck met een maatschappelijke zetel te Moleneinde 35, 2290 Vorselaar (België).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die online met onze webshop ( Black Velvet) worden gesloten. Wij vragen u ook om deze algemene voorwaarden nauwkeurig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Wanneer wij ‘onderneming’ ‘wij’ of ‘onze webshop’gebruiken verwijst dit naar de Black Velvet Webshop van Black Velvet Moleneinde 35, 2290 Vorselaar. Met ‘klant’ verwijzen wij steeds naar de persoon/personen die bij Black Velvet goederen aankoopt/aankopen of ermee instemmen om goederen bij ons aan te kopen.

Wanneer u gebruik maakt van onze webshop stemt u automatisch in met deze algemene voorwaarden. Wanneer u niet akkoord bent met onze algemene voorwaarden raden wij aan om geen aankopen te doen bij de webshop van Black Velvet. Andere voorwaarden kunnen enkel gelden als ze door Black Velvet schriftelijk zijn aanvaard.

Wij kunnen op elke moment onze algemene voorwaarden aanpassen. Alle bestellingen geplaatst na deze aanpassing geeft dit automatich goedkeuring van onze nieuwe voorwaarden.

 

Aanbod

Onze webshop wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar toch is het soms mogelijk dat gegeven informatie onvolledig is of fouten bevat. We proberen zo goed mogelijk om artikelen voor te stellen zoals ze in werkelijkheid ook zijn, maar wegens technische beperkingen kunnen kleuren soms verschillen!

Bij specifieke vragen ( maten, kleuren,beschikbaarheid of leveringstermijn) gelieve ons dan persoonlijk te contacteren!

Wij zijn wat de juistheid, volledigheid en actualisering van onze aangeboden producten betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wij kunnen dus in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden in geval van materiële, zet/drukfouten.

Ons aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan door ons altijd worden aangepast of ingetrokken worden.

Wij zijn ook gerechtigd om zonder opgave van reden bestellingen te weigeren of levertermijnen aan te passen, leveringen te splitsen,andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Onze producten zijn uitsluitend voor particulier gebruik!

 

Bestellen

Het presenteren van onze producten is voor mensen een vrijblijvende uitnodiging om producten bij ons aan te kopen. Bij het versturen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard omdat wij de producten leveren, het staat ons ook vrij om te beslissen of we uw bestelling aanvaarden. Als wij uw bestelling niet aanvaarden delen wij dit ook met u mee.

Wij hebben het recht een bestelling te weigeren wanneer:

  • Het product niet meer voorradig is
  • Een vaststelling van een ongeldige presentatie van het product in onze webshop
  • Bij vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
  • Overmacht
  • Wij het vermoeden hebben dat de klant de intentie heeft de artikelen zelf opnieuw te verkopen.

Klanten woonachtig in België of Nederland in onze webshop producten bestellen,aankopen en laten leveren, klanten uit andere landen kunnen ons contacteren en dan bekijken wij de mogelijkheden.

Bestellen loopt in onze webshop als volgt,

U kan elk product afzonderlijk bekijken en deze door op de knop “ toevoegen aan winkelwagen” in een virtueel winkelmandje verzamelen. U kan vanuit het winkelmandje verder gaan naar de kassa om uw producten af te rekenen.

U kan vervolgens kiezen of u een account aanmaakt of verder gaat zonder account aan te maken. U kan ervoor kiezen uw bestelling gratis bij ons in de winkel ( Vorselaar) af te halen, of u kiest ervoor om het pakket te laten verzenden door een koerierdienst. Dit is echter niet gratis. Vervolgens wordt u naar een betaalplatform geleid waar u tussen verschillende betaalmogelijkheden kan kiezen. Bij het kiezen van afhalen in de winkel kan u ook de keuze maken om in onze winkel ( Vorselaar) te betalen. Nadat u een bestelling heeft geplaatst krijgt u van ons een automatische E-mail waar wij in bevestigen dat wij u bestelling hebben ontvangen. Dit documenteert enkel dat wij u bestelling hebben aangekregen! Het is geen aanvaarding van uw bestelling en brengt ook geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard van zodra wij uw bestelde producten leveren, deze wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.

 

Beschikbaarheid van producten

Wanneer wij tijdens het verwerken van uw bestelling vaststellen dat één of meerdere door u bestelde producten niet voorradig zijn kunnen wij uw bestelling jammer genoeg niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht om ervoor te kiezen uw bestelling gedeeltelijk  uit te voeren of geheel te weigeren. Wij verwittigen u dan ook direct via mail. Een koopovereenkomst over de niet beschikbare producten komt niet tot stand en een terugbetaling wordt dan ook gegarandeerd!

 

Levering

U kiest zelf hoe u uw pakket wil ontvangen: afhalen in onze winkel ( Vorselaar) of een levering op een adres in België of Nederland. In geval van levering in andere landen dient u contact met ons op te nemen.

 

Prijs & betaling

Al onze prijzen worden vermeld in Euro en zijn telkens inclusief BTW en andere door de klant te dragen taksen. De aangegeven prijzen zijn enkel van toepassing op de artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. Bijhorende foto’s is decoratief bedoeld en kan dus artikelen bevatten die niet in de aangegeven prijs zijn inbegrepen. Alle prijzen kunnen ook ten allen tijden aangepast worden.

Het betalen van uw bestelling wordt verricht volgens de mogelijke betalingswijzen die door onze webshop worden aangeboden.

 

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen deze termijn moet de overschrijving gebeurd zijn en moet de betaling de verkoper bereikt hebben, zoniet vervalt de bestelling.

minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

 

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op moment van gehele betaling door de klant exclusief eigendom van “Black Velvet”. Het risico van verlies of beschadiging gaat vanaf de levering over op de klant. De klant verbindt zich er toe dat indien nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Black Velvet te wijzen, bijvoorbeeld bij derden die beslag komen leggen op niet geheel betaalde goederen.

 

Retour

Artikel RUILEN in andere maat:

Je stuurt het artikel terug (op jouw kosten) naar Black Velvet, Moleneinde 35 2290 Vorselaar

u geeft ons een seintje via privébericht op instagram of facebook in welke maat u wenst te ruilen.

het artikel wordt opnieuw in  de andere maat opgestuurd (onze kosten). indien uw maat niet meer beschikbaar is wordt je geld terug gestort

Artikel retourneren

je stuurt het artikel terug (op jouw kosten) naar Black Velvet, Moleneinde 35, 2290 Vorselaar

u geeft ons een seintje via privébericht Op instagram of facebook met de reden waarom u het pakje terugstuurt.

Je dient het pakket Terug te sturen in originele staat en met het kassa-etiket erbij. Het product mag niet gedragen zijn & moet voorzien zijn van de originele labels. 

Bij het retourneren van beschadigde artikelen ( beschadiging, rookschade,...) kan het artikel niet worden teruggenomen. Je zal hier dus geen terugbetaling voor ontvangen. 

 iedereen heeft 10 Dagen tijd om een artikel te ruilen of te retourneren

Van zodra wij alles hebben ontvangen en het geretourneerde artikel voldoet aan alle bovenstaande eisen storten wij uw bedrag terug.

 

Bestellingen geplaats tijdens de soldenperiode
Bestellingen die geplaatst zijn/worden tijdens de soldenperiode en soldenartikelen bevatten kunnen niet geruild worden noch teruggenomen worden.

 

Klachten

Elke zichtbare beschadiging/kwalitatieve tekortkoming van een artikel moet onmiddellijk bij levering gemeld worden, anders vervalt elk recht op compensatie.

 

Garantie

Wettelijke garantie (voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis, een ander adres of in een afhaalpunt zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met ons. Waarna de klant het artikel terug dient te bezorgen aan Black Velvet. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, niet naleven van de gebruiksinstructies, wasvoorschriften of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. indien de originele bestelbon of het retourdocument van het product niet kan worden voorgelegd, gewijzigd of onleesbaar is, zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken. De garantie is niet overdraagbaar.

 

Privacy

Wij erkennen het belang van de privésfeer en verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit, en om u vrijblijvend informatie van ons toe te sturen. Wilt u je ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan uw e-mailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in onze klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen, en u kan weigeren dat wij uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.
Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Black Velvet, Moleneinde 35, 2290 Vorselaar. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, wij hebben dus geen toegang tot uw paswoord. wij respecteren strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Via uw gebruikersprofiel heeft u toegang tot al uw beschikbare gegevens op de Black Velvet webshop, en u kan die ten allen tijde consulteren, wijzigen of verwijderen.

wij maken gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Black Velvet webshop houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s kan u ons contacteren via mail op info@blackvelvet35.be

Bij het gebruik van onze webshop aanvaardt de Klant dit privacy beleid. Door online in de webshop te bestellen, geeft de Klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De Klant heeft voor alle persoonlijke gegevens altijd het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden.

 

Vragen/klachten

Voor al uw vragen of klachten kan u ons altijd contacteren via mail ( info@blackvelvet35.be) of per post op het volgende adres Black Velvet, Moleneinde 35, 2290 Vorselaar.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.). Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

  1. Aantasting geldigheid en niet-verzaking

Indien om het even welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door ons om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Wij is niet aansprakelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de  webshop, technische defecten, storingen, virussen of gelijk welke andere ongemakken, noch voor schade van gelijk welke aard die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze webshop aan uw computer en/of randapparatuur.

De informatie over de producten, de prijsbepaling of over uw bestelling wordt onder voorbehoud van wijzigingen en verbeteringen gecommuniceerd. Wij doen ons uiterste best om correcte informatie te verschaffen en de producten accuraat weer te geven. Wij zullen regelmatig aanpassingen aan de inhoud doorvoeren zonder dat u er expliciet van op de hoogte wordt gesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor foutieve informatie (bijv. wegens technische defecten).

Maat- en lengte-informatie bij de producten blijft een benadering. Wij kunnen evenmin garanderen dat ieder scherm een kleur exact weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van het product niet lichtjes afwijkt.

Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting in hoofde van Black Velvet.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van ons is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar wij verwijzen en doorverbinden. De verwijzing naar een andere website via onze website is louter ter informatie. Enkel en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van Black Velvet kan informatie op de website elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina’s van de Webshop of de informaticacodes die hierop betrekking hebben te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

 

Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

 

Auteursrecht & intellectueel eigendomsrecht

Wij hebben de webshop van Black Velvet ontwikkeld voor de persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de Klant. De integrale inhoud van onze webshop (inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) zijn eigendom van Black Velvet of van verwante ondernemingen, licentienemers en/of content providers. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van Black Velvet gebruikt worden.

De Klant mag de inhoud enkel downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

Alle in de Webshop gebruikte handelsmerken, handelsnamen, logo’s en producten zijn beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Black Velvet, haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze rechten. Alle tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van Black Velvet. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.


*laatst aangepast 01/11/2020*